Defensor logo Aktualno Usluge Reference O nama Defensor kontakt
Defensor kontakt Defensor Facebook
 
 
       

Defensor novosti

 

PROVOĐENJE IZOBRAZBE ZA ZAŠTITARE, ČUVARE I REDARE

PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE I IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM

 

Aktualno:

Defensor Bodyguard

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA POSLOVE TJELOHRANITELJA (BODYGUARD)

Razlog osposobljavanja kandidata za tjelohranitelje je da upravo oni upoznaju da su mudrost i razboritost njihovo najučinkovitije oružje.

Cilj osposobljavanja se temelji na preventivnom suzbijanju opasnosti, što dostižemo sa svladavanjem znanja osnovnih vještina, koje su pri radu tjelesnog zaštitara prijeko potrebne.

Tjelohranitelji na osnovnom osposobljavanju usvoje znanje koje je prijeko potrebno za neometano djelovanje na području privatne zaštite osoba. Nakon završetka osnovnog osposobljavanja su kandidati sposobni prepoznavati opasnosti koje bi mogle ugroziti zaštićenu osobu te ih pravovremeno suzbiti, odnosno smanjiti rizik na takvu razinu da napadač odustane od namjere za kažnjivo djelo.

Defensor vrši osposobljavanje za poslove tjelohranitelja u suradnji s renomiranom međunarodnom organizacijom International Bodyguard Association, odnosno njenom hrvatskom sastavnicom IBA Croatia.

IBA_Croatia
INTERNATIONAL BODYGUARD
ASSOCIATION

Stručnost, savjesnost i odgovornost nit je vodilja u izobrazbi osoba za zaštitu osoba i imovine.

Kriteriji su neophodan uvjet za prethodno utvrđivanje primjerenosti kandidata za prisustvovanje tečaju.
Osoba mora ispunjavati sljedeće osobne uvjete:

  • da je punoljetna
  • najmanje SSS
  • vozačka dozvola B kategorije
  • da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti i da nije bila kažnjavanja za prekršaj ometanje javnog reda i mira s obilježjima nasilja
  • da je tjelesni i duševno sposobna za obavljanje poslova tjelesnog zaštitara.

Za iscrpnije detalje, uvjete i termine izobrazbe obavezno nas kontaktirajte.

 
    Defensor d.o.o. Varaždin 2016. All rights reserved.  .:.   Design Buzz Guerrilla 2016 ©